Krađe i prevare koje se tiču ulaganja nisu retka pojava, dešavaju se svakodnevno, čak i iskusnim ljudima. Način rada naših privatnih istražitelja diktiran je detaljima slučaja. Nekim klijentima su potrebna široka i detaljna pretraživanja i izveštaji, dok se drugi klijenti možda žele usredsrediti na vrlo specifičnu osobu za koju se zna da skriva novac od osoba kojima je dužna.

Bez obzira na to gde se vaš slučaj vodi, posedujemo alate i mogućnosti da izađemo u susret vašim potrebama – od malih lokalnih gradova do prelaska granica i međunarodnih projekata.