Važno je da znate ko je osoba koju zapošljavate. Našim istragama možete otkriti kompletnu istoriju potencijalnog zaposlenog, uključujući trenutnu i prethodne adrese, proveru krivičnih dosijea, istoriju građanskih parnica (presude, založne sporove, bankrote…), posedovanje imovine. Možemo proveriti i trenutno i prošlo zaposlenje, kompletno obrazovanje, profesionalne licence i reference.

Provera pozadine je izuzetno važan koncept u privatnoj istrazi, zahvaljujući kojem štitite svoje poslovanje i svoje zaposlene, te smanjujete šanse za zloupotrebe na radnom mestu, pljačke i druge neželjene situacije