Imajući u vidu da većina kompanija značajan deo svojih poslovnih aktivnosti obavlja na mreži, njihova zaštita od prevare i sajber kriminala izuzetno je važna. Svakodnevno koristimo e-poštu za komunikaciju, pristup internet bankarstvu, pohranjivanje velike količine osetljivih podataka na mreži i preuzimanje aplikacija za pomoć u obavljanju zadataka itd. Istina je da većina kompanija nema adekvatne mere zaštite od potencijalnih i izuzetno opasnih cyber napada.

Ukoliko već niste, sada je definitivno vreme da zaštitite poslovne interese i unapredite cyber bezbednost svoje kompanije.